ΕΓΝΑΤΙΑ*

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Μια αναπτυξιακή πρόταση
Για τη βιώσιμη διαχείριση στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οδηγιών για την κυκλική οικονομία

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ

Ο ΦοΔΣΑ ΚΜ (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας) στο πλαίσιο της σχετικής ερευνητικής συνεργασίας με το ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης), συνέταξε αναπτυξιακή πρόταση με τίτλο: «Εγνατία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων».

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά την οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στο σύνολο της Βόρειας Ελλάδας, περιλαμβανομένων των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου μέσω της υλοποίησης ενός ενιαίου σχεδίου ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων των στερεών αποβλήτων σε κεντρική μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ή μονάδες που θα χωροθετηθούν κατάλληλα.

ΣΤΟΧΟΙ


Διαχείριση του υπολείμματος των 450.000 τόνων ανά έτος.

Eλαχιστοποίηση των αναγκών για ταφή

Aσφάλεια στη διαχείριση των απορριμμάτων, ασφαλής λύση για αποφυγή προβλήματων λειτουργίας.

Αναγνώριση ως πρότυπου έργου για ολόκληρη τη χώρα και τα Βαλκάνια, με δυνατότητα εξαγωγής τεχνογνωσίας.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΕ 28 ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΔΑ 2020 ΣΤΟΧΟΙ ΕΕ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2030
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 19,30% 41,80% 74,00% 65,00%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 54,40% 65,00% 60,00% 75,00%
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ 79,00% 28,00% 26,00% 10,00%
dots dots dots

“Μόνο με συνεργασία και διαβούλευση μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της κυκλικής οικονομίας.”

ΟΦΕΛΗ

Με την Εγνατία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, αναμένονται τα ακόλουθα χειροπιαστά αναπτυξιακά οφέλη:

Tα επόμενα βήματα

Ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους ΦοΔΣΑ της Βόρειας Ελλάδας, προτείνει την σύνταξη μιας πρότυπης μελέτης προκειμένου στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού, αλλά και στην προοπτική της προσαρμογής στις Ευρωπαϊκές οδηγίες της κυκλικής οικονομίας να:

1

Ορίσει τους στόχους και να εκτιμήσει με ακρίβεια τις ποσότητες και το είδος των υλικών που πρέπει να αναπτυχθούν.

2

Να προσδιορίσει τη βέλτιστη πρακτική ενεργειακής αξιοποίησης, με στόχους: τη βελτίωση της ανάκτησης των πόρων και τη μείωση του υπολείμματος προς ταφή.

3

Προτείνει τη βέλτιστη χωροθέτησης μίας τέτοιας μονάδας και να συντάξει τη μελέτη χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας της επένδυσης.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

logo

Mιχάλης Γεράνης

Πρόεδρος ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόεδρος ΔΣ Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη