ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
10.03.2021

Η κυκλική οικονομία συνδέεται οργανικά με την εν εξελίξει 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία ήδη μετασχηματίζει τον πλανήτη. Αλλάζει τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Φέρνει μεγάλες προκλήσεις, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για την οικονομία και τις επιχειρήσεις. Η ανακύκλωση και η διαχείριση στερεών αποβλήτων δεν θα αποτελέσουν εξαίρεση. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΚΕΔΕ , ΕΝΠΕ, ΦΟΔΣΑ ΚΜ , συζητάμε στο webinar με το Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο για την "Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα : Προοπτικές & Ευκαιρίες υπό το πρίσμα του Γαλλικού Μοντέλου". 

Δείτε ακόμη_