ΦΟΔΣΑ__

ΦΟΔΣΑ
fodsa-logo-Hruad.jpg

Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο αρμόδιος φορέας για την διαχείριση των απορριμμάτων σε όλη την Κεντρική Μακεδονία δλδ των 38 Δήμων , έχει στην ευθύνη του την λειτουργία 11 Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και 8 Σταθμών Μεταφόρτωσης που εξυπηρετούν σχεδόν 2 εκατομμύρια πληθυσμό αλλά ταυτόχρονα και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων.

Στη θέση του Προέδρου αυτού του Φορέα με εξέλεξαν οι συνάδερφοι της Αυτοδιοίκησης από όλη την Κεντρική Μακεδονία. Για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή που εκτός από εσάς που με γνωρίζετε μου δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης και οι αιρετοί

Με σύγχρονη αντίληψη και αποτελεσματική δράση, στο πλαίσιο εφαρμο­γής της ευρωπαϊκής στρατηγικής και των δεσμεύσεων της χώρας μας, που εμπεριέχονται στο νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), ο Φο.Δ.Σ.Α. αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση, για τη δημιουρ­γία μιας σύγχρονης Περιφέρειας, που διαχειρίζεται τα αστικά απορρίμματα αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους φυσικούς πόρους, προς κοινωνικό όφε­λος και τοπική ανάπτυξη.

Στην αλυσίδα αποκομιδής, μεταφοράς και ταφής ξοδεύονται κάθε χρόνο δις ευρώ. Είναι αναγκαίο να εφαρμόσουμε δοκι­μασμένες μεθόδους, που θα μας επιτρέψουν να εξοικονομήσουμε πόρους και θα μας αποδώσουν ακόμα και οικονομικά οφέλη. Οραματιζόμαι μια περιφέρεια, που με την ενεργό και συστηματική συμμετοχή των πολιτών της, θα μειώσει τα απορρίμματα ως και 50%. Αυτή τη στόχευση φιλοδοξώ να κάνω πράξη, δίνοντας αποτελεσματικές λύσεις μέσα από σύγχρονα έργα.

Mε τη λειτουργία του Φο.Δ.Σ.Α. έχουμε ολοκληρώσει ένα διοικητικό και οικονομικό νοικοκύρεμα, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες λύσεις και υλοποιώντας τα σχέδια, χωρίς επι­πλέον επιβαρύνσεις για τους πολίτες. Χρειάζεται ακόμη πολλή και μεθοδική δουλειά. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με συνέπεια και κοινωνική ευθύνη.

ΦΟΔΣΑ
Για μια καθαρή ανθρώπινη Περιφέρεια, πολύτιμη κληρονομιά στις επόμενες γενιές.