“Μαζί στο παρόν, μαζί και στο κτίσιμο του δικού μας αύριο”

Μιχάλης Γεράνης

Με όραμα για το Δήμο , με γνώση της πραγματικότητας, με κατανόηση για τα προβλήματα της κάθε Δημοτικής κοινότητας ξεχωριστά…
Γιατί ο Δήμος είναι πραγματικά υπόθεση των δημοτών

fodsa-logo.jpg