“Μαζί στο παρόν, μαζί και στο κτίσιμο του δικού μας αύριο”

Μιχάλης Γεράνης

Σας καλώ να χτίσουμε ένα τόπο όπου αξίζει να ζεις,

να αθλείσαι, να χαίρεσαι και την πόλη και τη φύση,

να μεγαλώνεις παιδιά, να διασκεδάζεις

fodsa-logo.jpg