“Κάθε μέρα Καλύτεροι, για εμάς, για τα παιδιά μας, για τον τόπο μας”

Μιχάλης Γεράνης

"Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι συλλογική υπόθεση.
Δε μετράει η προσωπική φιλοδοξία, αλλά τι
καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον τόπο σου.
Λένε ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. 
Αν θέλετε να με περιγράψετε με μία κουβέντα, αυτό πείτε:
Γεράνης, ο εχθρός του καλού!"

fodsa-logo.jpg