ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (VID)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (VID)
26.05.2021

Δείτε ακόμη_