Εκδήλωση ΕΕΔΣΑ με θέμα: “Κυκλική Οικονομία: Από τον σχεδιασμό, στην εφαρμογή και τα αποτελέσματα”.

Εκδήλωση ΕΕΔΣΑ με θέμα: “Κυκλική Οικονομία: Από τον σχεδιασμό, στην εφαρμογή και τα αποτελέσματα”.
01.04.2022

Στην εν λόγω συζήτηση, τοποθετήθηκαν με μορφή διαλόγου οι αρμόδιοι φορείς, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Εισαγωγή: Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ Γ. Ηλιόπουλος
Συντονισμός, Συμπεράσματα: Δημοσιογράφος Α. Δεμερτζής
Αντιπρόεδρος ΕΕΔΣΑ Μ. Γεράνης
Προσκεκλημένοι:
1.    Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γενικός Γραμματέας
Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Εμμανουήλ Γραφάκος
2.    Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γενικός Γραμματέας Φυσικού
Περιβάλλοντος & Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης
3.    ΚΕΔΕ, Πρόεδρος Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων
4.    Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, Πρόεδρος Βασίλειος Γούναρης
5.    WWF, Aχιλλέας Πληθάρας
Στην εκδήλωση, συζητήθηκαν σε τραπέζι διαλόγου, οι προϋποθέσεις για  την σωστή εφαρμογή και τα θετικά αποτελέσματα, των σχεδιασμών που αφορούν στην Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα και ειδικότερα:
1.    Απαιτούμενα εργαλεία χρηματοδοτικών, οικονομικών κινήτρων και αντικινήτρων
2.    Αναγκαίοι ανθρώπινοι πόροι και οργανωτικές αλλαγές, εξειδίκευση προσωπικού
3.    Συντονιστικός & ελεγκτικός ρόλος κράτους
4.    Απαραίτητη πολύ-επίπεδη διαβούλευση με τους φορείς και την κοινωνία.
Δείτε περισσότερα: 

https://www.youtube.com/watch?v=9tc0hni67Qk

Δείτε ακόμη_