Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
22.12.2021

Συγχαρητήρια στο ΣΕΒΕ - Σύνδεσμος Εξαγωγέων για την διοργάνωση του Workshop με θέμα την Κυκλική Οικονομία στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας στο πλαίσιο του έργου KNOWING CIRCULAR ECONOMY IN BLACK SEA BASIN, με στόχο να προωθήσει τον εδαφικό συντονισμό της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. Είχα την τιμή να είμαι ομιλητής και να παρουσιάσω την εφαρμογή μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας στην Κεντρική Μακεδονία. Η διασύνδεση του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με φορείς Κυκλικής Οικονομίας αποτελεί μια στρατηγική επιλογή που μας δίνει συνεχώς την δυνατότητα να αφουγκραζόμαστε τους πολίτες, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τους επιστήμονες.

Δείτε ακόμη_