«Στην Θεσσαλονίκη το πρώτο Διαβαλκανικό Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας»

«Στην Θεσσαλονίκη το πρώτο Διαβαλκανικό Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας»
16.09.2020

Η Θεσσαλονίκη μας πρέπει να αναδειχθεί σε πρωταγωνίστρια στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προωθώντας το τουριστικό και τεχνολογικό της προφίλ. Ως ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα καταθέσαμε για πρώτη φορά στο Forum την πρόταση μας για τη δημιουργία Διαβαλκανικού Κέντρου Κυκλικής Οικονομίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Δείτε ακόμη_