Κυκλική Οικονομία: Το παράδειγμα της Κεντρικής Μακεδονίας

Κυκλική Οικονομία: Το παράδειγμα της Κεντρικής Μακεδονίας
06.09.2023

Ο Μιχάλης Γεράνης αναλύει το έργο του ΦοΔΣΑ, ενός φορέα πυξίδα στις προκλήσεις της εποχής που διανύουμε στην διαχείριση των απορριμμάτων.

Ζούμε σε μια ιστορική περίοδο που πολλά σταυροδρόμια συναντώνται στον ίδιο χρόνο. Από “τη μια μεριά” η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και στην κυκλική οικονομία αποτελούν ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία για την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου και ορθολογικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. Από “την άλλη μεριά” ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η τεχνητή νοημοσύνη και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things-IoT) συνθέτουν το μέλλον, διαμορφώνοντας μια νέα ιστορική εποχή. 

Πάμε να δούμε το παράδειγμα της Κεντρικής Μακεδονίας Γνωρίζουμε την υποχρέωση μας με βάση το άρθρο 50 του Ν.4819/2021, για τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων, όμως πέρα από την υποχρέωση μας, είναι το σχέδιό μας για να πετύχουμε το αυτονόητο, δηλαδή να προστατεύουμε το περιβάλλον από την ταφή αποβλήτων. Μπαίνουμε στη λογική της κυκλικής οικονομίας, που είναι ένας σύγχρονος τρόπος συνύπαρξης με τη φύση, έχοντας ως πυξίδα ότι το τρίπτυχο οικονομία, ανακύκλωση και σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας. 

Ο ΦοΔΣΑ ΚΜ, στο πλαίσιο της προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ), ολοκλήρωσε όλες τις διαδικασίες, προκειμένου οι Δήμοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να διαθέτουν έναν επαρκή εξοπλισμό για την ταυτόχρονη έναρξη και εφαρμογή του Προγράμματος Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων. Παράλληλα πραγματοποιήσαμε την ανάπτυξη και παρακολούθηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος χωριστής συλλογής βιο-αποβλήτων σε Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Εδώ μου δίνεται και την ευκαιρία να αναφέρω για την πρόσφατη  βράβευση μας από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην κατηγορία με τίτλο «Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα», στη θεματική «Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη», πετύχαμε  το πρώτο βραβείο που απονέμεται στην πρόταση με κωδικό υποβολής 209 και τίτλο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Κεντρική Μακεδονία» του φορέα «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας». 

Το συγκεκριμένο έργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» συμβάλει στην στροφή της οικονομίας της περιοχής από ένα γραμμικό μοντέλο στην κυκλική οικονομία. Το επόμενο βήμα στην διαχείριση των αποβλήτων , έχει καθορισθεί σε ευρωπαϊκό (Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία Μάρτιος 2020) και εθνικό επίπεδο (Σχεδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία Π.Υ.Σ Μάιος 2022)  και περιλαμβάνει τους παρακάτω σημαντικούς άξονες Πρόληψη , όπως στην μείωση της σπατάλης τροφίμων με στόχο 30% για το 2030 Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή όλων των υλικών όπως ενδεικτικά συσκευασίες, υφάσματα, ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές κλο με στόχο 65% το 2035. Ανάκτηση υλικών και Ενέργειας με στόχο την τελική μείωση της ταφής στο 10% το 2030. 

Στην ΠΚΜ είναι δρομολογημένες οι υποδομές από τον ΦοΔΣΑ ΚΜ και αρκετούς Δήμους  όπως Μονάδα Ανάκτησης και Ανακύκλωσης Π.Ε Σερρών ( σε λειτουργία) Μονάδες Ανάκτησης και Ανακύκλωσης Ανατολικού και Δυτικού Τομέα ( ώριμα έργα- δημοπρατημένα) Διαχείριση οργανικών αποβλήτων σε μεταβατικό στάδιο μέχρι να υλοποιηθούν οι μονάδες Μονάδες βιοαποβλήτων ( τρόφιμων/κήπων) από Διαλογή στην Πηγή Εξοπλισμός Ανακύκλωσης βιοαποβλήτων ( καφέ κάδοι / απορριματοφόρα/ κλαδοτεμαχιστές) παρέδωσε ο ΦοΔΣΑ ΚΜ σε 38 Δήμους ΠΚΜ Γωνιές Ανακύκλωσης και Πράσινα Σημεία ( ώριμα για μερικούς Δήμους με πρωτοβουλία τους) Με την σταδιακή λειτουργία των ανωτέρω έργων έως το 2025 , θα επιτύχουμε μια μεγάλη αλλαγή από ταφή κοντά στο 90% θα την μειώσουμε σε πρώτη φάση κάτω από 50%! 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι προνομιακό πεδίο υλοποίησης δράσεων κυκλικής οικονομίας, είναι ο κρίκος που συνδέει την καθημερινότητα των πολιτών με τις εφαρμοσμένες πολιτικές. Στην Κεντρική Μακεδονία έχουμε καταφέρει οι 38 Δήμοι να έχουν αγαστή συνεργασία με το ΦοΔΣΑ ΚΜ και υλοποιούμε πιστά τον ΠΕΣΔΑ. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλο το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, όλο το στελεχιακό δυναμικό του ΦοΔΣΑ και όλη την αυτοδιοικητική οικογένεια της Κεντρικής Μακεδονίας για όλα αυτά που υλοποιούμε αναπτύσσοντας εργαλεία και μεθόδους που μας καθιστούν ως φορέα πυξίδα στις προκλήσεις της εποχής που διανύουμε στην διαχείριση των απορριμμάτων. 

Δείτε ακόμη_